LotnaTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.

« niepodległy.pl
 strona główna działy tagi szukaj 
Polska2019.10.10 09:38 09:55

Polaku nie śpij, bo Cię okradną!

   
 
W Polsce szykuje się następna, gigantyczna kradzież majątku narodowego, na skalę niespotykaną w naszej historii
 

W Polsce szykuje się następna, gigantyczna kradzież majątku narodowego, na skalę niespotykaną w naszej historii 

Maciej Maciak na swoim kanale YouTube CW TV,  przeprowadził wywiad z dyrektorem kopalni węgla kamiennego „Czeczot”, panem Krzysztofem Tytko i z dr Zbigniewem Kękusiem. Z wywiadu tego można się dowiedzieć, ze słów eksperta, pana Krzysztofa Tytko, między innymi, że od lat zdradzieckie rządy zwane „polskimi”, skrzętnie ukrywają ilość i jakość niesłychanych bogactw, jakimi dysponuje polska ziemia, czyli Naród  polski.

Transformacja, czyli kradzież na rympał polskiego majątku narodowego wypracowanego przez naszych ojców i dziadów, która kosztowała nas, ok. 5 do 8 bilionów zł, a wraz z ubytkami ludności z powodu emigracji zarobkowych i niskich urodzeń, uczyniła więcej spustoszenia niż ll Wojna Światowa, a nawet ewentualna spłata żydowskich uroszczeń dotyczących żydowskich majątków bezspadkowych, związanych z ustawą 447 – byłyby maleńką stratą w porównaniu z tym, co szykują nam nasze postokragłostołowe rządy okupacyjne, a mianowicie  Co mamy?

80% zasobów mineralnych w całej Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Polska, oprócz zasobów węgla, ropy i gazu ziemnego, posiada złoża metali ziem rzadkich, potrzebnych w nowoczesnym przemyśle, których wartość stale rośnie; w sumie, ok.100 pierwiastków z tablicy Mendelejewa znajduje się pod powierzchnią polskiej ziemi.

Wykorzystując technologię podziemnego gazowania węgla,  w ciągu dwóch dekad, Polska mogłaby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne nie tylko sobie, ale całemu terytorium Trójmorza, podczas gdy w tej chwili uzależniona jest od importu 20 mln ton węgla, 25 mln ton ropy i 12 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Kto chciałby przejąć polskie zasoby? 
Według dyr. Tytko, na polskich zasobach chętnie połoźylyby łapę trzy stronnictwa:
rosyjsko-niemieckie, żydowsko- amerykańskie i chińskie. Chętnych jest więc co nie miara i nie są to słabi przeciwnicy.
Jak się przekonano w Iraku i Afganistanie, krwawe przejęcia, czyli poprzez działania wojenne, są kosztowne i nie zdają egzaminu. Należałoby więc przejąć zasoby danego kraju legalnie, w majestacie prawa, bez rozlewu krwi. Do tego jednak, trzeba mieć swoich agentów na miejscu.
Co robią rządy post-okrągłostołowe?
Należy przypomieć, ze sześciu przezydentów lll RP, kilkunastu premierów i kilkudziesięciu ministrów, przed objęciem urzędu, ślubowało wierność konstytucji i służenie polskiej racji stanu, dobru Polski i Polaków, czyli służenie polskim interesom narodowym. Wszyscy oni, każdy rząd  post-magdalenkowy, swoje przysięgi zdradził. Służą oni nie Polsce, a obcym. To oni, w porozumieniu z pracodawcami i związkami zawodowymi, dokonali wyprzedaży majątku narodowego za bezcen, wielkiej kradzieźy, zwanej eufemistycznie „transformacją”, która napchali, między innymi, swoje prywatne kieszenie. W efekcie, 60% polskiej gospodarki należy do obcego kapitału.
Mało tego: według eksperta w tej dziedzinie, dyr. Tytko, który twierdzi to z pełnym przekonaniem, rząd pisowski przygotowuje podstawy legislacyjne, które po wygranych przez PiS wyborach ujrzą światło dzienne, po czym korporacje międzynarodowe (czyli żydowskie) będą miały wolną rękę w przejmowaniu polskich zasobów naturalnych w majestacie prawa. Dokonywane są zmiany w ustawodawstwie dotyczącym prawa geologicznego i górniczego, tak aby Polacy, zamiast właścicielami kopalń i beneficjentami z nich dochodów, stali się li tylko tanimi wyrobnikami.
Ponadto w latach lll RP poczyniono następujące przygotowania do przejęcia zasobów naturalnych Polski:
—. W Konstytucji PRLu był zapis o tym, że majątek Skarbu Państwa jest własnością Narodu Polskiego; w Konstytucji z roku 1997 takiego zapisu już nie ma;
— Rządy postmagdalenkowe zlikwidowały ministerstwo Skarbu Państwa;
— Rządy sprawujące władzę w Polsce po transformacji zlikwidowały Centralny Urząd Geologiczny; 
— Zlikwidowane zostało Rządowe Centrum Analiz Strategicznych. W dzisiejszej dobie, zamiast polskich ekspertów, planują eksperci obcych korporacji, jasne, że nie w interesie Polaków, a swoich pracodawców;

— Zaprzestano dalszych odwierceń, poszukiwań, dokumentacji i wyceny polskich złóż.

     Po wojnie, do lat 90’ dokonano dziesiątek tysięcy odwierceń i dokonano ich dokumentacji. Próbki tych odwierceń są przechowywane w sześciu miejscach w   Polsce. Wyniki badań wiertniczych, które były prowadzone przez rządy PRLu, są trzymane w tajemnicy przed Narodem polskim, ale za to niefrasobliwie rozgłaszanie w pewnych środowiskach na forum międzynarodowym.
— Rozdawane są koncesje obcym korporacjom.Koncesje, czyli pozwolenia na próbne odwierty na podstawie przeprowadzonych w PRLu dokumentacji złóż, są wydawane od lat zagranicznym korporacjom. Koncesja, po zatwierdzeniu odkrytych złóż i możliwości ich eksploatacji zgodnie z wymogami środowiska naturalnego przez czynniki państwowe,  staje się promesą na eksploatację złóż przez daną korporacje na następne dziesięciolecia. W Niemczech taki proceder jest zabroniony. Pierwsze koncesje zostały wydane przez PiS w latach 2005-2007. W tym czasie przygotowano ustawodawstwo umożliwiające kontynuację wydawania koncesji dla PO – PSL i dzisiejszych rządów PiS.
Następuje więc bezkrwawe przejęcie złóż polskich tuż pod nosem niczego nie świadomych Polaków.
— Wdrażanie Pakietu Klimatycznego. Pakiet klimatyczny, który został Polsce narzucony przez Unię Europejską, czyli Niemcy, będące głównym producentem urządzeń energii odnawialnej, jak panele słoneczne i wiatraki. Ponadto, istnieją ogromne naciski na likwidację kopalń, patrz: wizyta nastoletniej Grety Thunberg i jej przemówienie w zeszłym roku na konferencji klimatycznej w Katowicach. Chodzi tu o zniszczenie przemysłu wydobywczego, a następnie o jego obce przejęcie, zmodernizowanie – przekształcenie technologii na rzecz wodoru, który jest paliwem przyszłości i osiąganie ogromnych zysków, które oczywiście nie pójdą do kieszeni 
Polaków. PiS deklaruje odchodzenie od węgla na rzecz energii odnawialnych i energii atomowej – która w dzisiejszej dobie jest technologią przestarzałą, a nadto nader niebezpieczną, a więc także tutaj rząd „polski” wykonuje zalecenia obcych i działa wbrew interesowi narodowemu Polaków.
Polska, gdyby miała rządy mające na względzie dobro Polaków i polską rację stanu, mogłaby praktycznie OD ZARAZ stać się krajem zasobnym, za czym szybko stałaby się krajem zmodernizowanym, o wysokiej stopie życiowej mieszkańców. 
Powroty Polaków z zagranicy, ich dzieci i wnuków stałyby się faktem, a nie mrzonkami i obietnicami kolejnych partii rządzących. 
Bez surowców nie ma przemysłu. Gdybyśmy wydobywali nasze surowce, moglibyśmy rozwijać rodzimy przemysł, zamiast produkcji i montażu podzespołów, kraj mógłby się rozwijać, byłaby dobrze płatna praca dla Polaków w nowoczesnym przemyśle,  nie tylko wydobywczym. I nie tylko w usługach i agroturystyce.
Ile tracimy?
Otóż, według dyr. Tytko, dywidendy z eksploatacji mogłyby wynosić w przybliżeniu od 0,5 do 1 miliona złotych, na każdego z 60 milionów Polaków zamieszkałych w kraju i zagranicą, NA POKOLENIA. Pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na fundusze emerytalne, podobnie jak to się dzieje w Norwegii. A wtedy żaden polski emeryt nie musiałby dokonywać wyboru pomiędzy opłatą czynszu, kupnem leków, a kupnem żywności. Mogłyby także zostać przekazane na transfery społeczne typu 500+, w tej chwili pokrywane z wrastającego co miesiąc o 3 mld zł zadłużenia w obcych bankach.
Polska leży na górze złota, a rządy, dla niepoznaki zwane „polskimi”, a de facto będące agentami obcych mocarstw i międzynarodowych (czytaj: żydowskich) korporacji, czyhają, aby nas zniewolić i okraść jak nigdy jeszcze dotąd w historii.
Co robić? 
Po pierwsze: Podnosić świadomość społeczną.Musimy dotrzeć do jak najszerszych mas Polaków, aby Polacy w pełni zdawali sobie sprawę z tego, co mają pod stopami i że dzięki temu bogactwo Polski i ich samych może  się stać rzeczywistością.
Po drugie: Zmienić legislację. Musi zostać uchwalone prawo, o ile nie zapis konstutucyjny, że złoża naturalne są własnością Narodu Polskiego, wszystkich Polaków, a ich zarząd, dysponowanie i eksploatowanie nie może zostać przekazane w obce ręce. 
Zapis ten nie może dotyczyć Skarbu Państwa, bo Skarbem Państwa dysponują kolejne rządy, w ostatnich 30 latach będące rządami zdradzieckimi, działającymi wbrew interesom narodowym Polaków, na dodatek kompletnie pozostającymi poza kontrolą Suwerena, jakim jest Naród Polski. Zasoby naturalne nie mogą być więc określone jako własność Skarbu Państwa, ale Narodu Polskiego.
Jak rozpocząć ekspoatację złóż nie mając odpowiedniej technologii? 
Otóż technologię można kupić. Zamiast tracić pieniądze z OFE inwestując je na giełdach kontrolowanych przez banksterów, należy zainwestować je w zakup nowych technologii na rozruch pierwszych kopalni. Przykładów marnotrawstwa pieniędzy przez kolejne ekipy rządowe jest mnóstwo. Marnotrastwo trzeba zamienić na poważne inwestycje, a wtedy, jako państwo, będziemy się mogli obejść i bez pożyczek i bez dotacji unijnych.
To są jednak plany na przyszłość. Po pierwsze jednak – trzeba jak najdalej i najszerzej rozpowszechniać tę wiedzę i świadomość ogromnego potencjału, jaki kryje nasza ziemia, za którą nasi przodkowie przelali tak wiele polskiej krwi.Szczególną rolę do odegrania mają tutaj wszelkie media alternatywne.
Polaku, nie śpij, bo okradną Ciebie, Twoje dzieci, Twoje wnuki i wnuki Twoich wnuków!
Nie traćmy jednak nadziei. Jak powiedział dyr. Tytko, transformacja była przegraną wielu potyczek i bitew, ale wojny o bogactwo Polski jeszcze nie przegraliśmy. Tę musimy wygrać. Nie będzie to jednak łatwe, bo, jak słusznie stwierdził, kilka debat na powyżej poruszone tematy w polskiej telewizji, w godzinach szczytu oglądalności, zmiotłoby wszelkie rządy okrągłostołowe, a przed tym nasi okupanci będą się ze wszystkich sił bronili.
Całość wywiadu z dyr. Krzysztofem Tytko:
Wszystkim Polakom, którzy nie chcą przyłożyć ręki do następnej gigantycznej grabieży Polski, radzę dobrze się zastanowić, zanim oddadzą swój głos w wyborach na okrągłostolową sitwę i jej wszelkie odnogi.
Opracowano na podstawie wywiadu udzielonego przez Krzysztofa Tytko, dyrektora kopalni węgla kamiennego „Czeczot”.

©Lotna 2019. Wszelike prawa zastrzeżone. Zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać część lub całość tekstu przez inne redakcje, serwisy, organizacje i osoby bez zgody autora. Tekst można udostępniać wyłącznie w całości, w formie nie zmienionej, w bezpłatnych serwisach społecznościowych.

 

 
802 odsłony  średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Polskie zasoby naturalne, polskie złoża naturalne, grabież Polski.
Re: Polaku nie śpij, bo cię okradną!   
Ikulalibal, 2019.10.10 o 10:15
To jasne że podejmując decyzje wyborcze należy być rozważnym,ostrożnym i to bez względu na geologiczną zawartość naszej ziemi.Jakby tam ona nie była jest nasza i innej nie będziemy mieli.Nawet gdyby relacje pana Krzysztofa Tytko miały się okazać nazbyt optymistyczne to co? to już nie musimy być rozważni ? to już możemy głosować na kogo popadnie? myślę że nie.
To też dobry moment aby sięgnąć do zasobów pamięci.A w mojej zachowało się wspomnienie o karlińskiej ropie.
Kilka miesięcy po "sierpniu 80" w jakimś Karlinie trysnęła ropa naftowa i przez kilka najbliższych tygodni nie chciała się uspokoić.
Jezu! co się wyrabiało."Solidarność" w kolportowanych przez siebie ulotkach informowała powołując się na "światowe autorytety" że jesteśmy drugim Kuwejtem.A właściwie pierwszym jako że nasze złoża są największe na świecie o czym Rosja (zwana wówczas ZSRR) wie od dziesięcioleci i czeka tylko sposobnego momentu aby eksploatować nasze złoża.
Ostatecznie nie zostaliśmy "drugim Kuwejtem" ale już nie pamiętam powodów .Czy złoża okazały się nie tak znowu obfite,czy ruscy wszystko wyssali za pomocą sekretnych rurociągów - nie wiem. +pl.wikipedia.org
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polaku nie śpij, bo Cię okradną! 
miarka, 2019.10.10 o 20:34
"według dyr. Tytko, dywidendy z eksploatacji mogłyby wynosić w przybliżeniu od 0,5 do 1 miliona złotych, na każdego z 60 milionów Polaków zamieszkałych w kraju i zagranicą, NA POKOLENIA"

Ot, socjalistyczne myślenie. Znamy takie przykłady krajów nie tylko kolonialnych, które nie rozwijały swojej kultury, nauki, wynalazczości, przedsiębiorczości i armii (a jeżeli to najemną), tylko konsumowały i popadały w demoralizację oraz wewnętrzne zniewolenie. To los chyba wszystkich imperiów.

Chociaż socjalizm to jeszcze nie najgorsze jeżeli to by miało trwać na pokolenia.
Jest wariant gorszy - komunistyczny (dopiero opisywałem w notce że Kaczyński instaluje nam ustrój komunistyczny.

Otóż w ustroju komunistycznym ma nie być własności, a wszyscy mają być uzależnieni od państwa.
Te wszelkie zasoby dóbr narodowych miałyby przejąć korporacje prywatne, czyli cała czapka finansowa nad komunizmem w wersji trockistowskiego korporacjonizmu-syjonizmu-globalizmu.

- W komuniźmie jego "czapka" (inaczej "głowa węża") miałaby opływać w luksusy, a ci którym spoza swojego grona pozwoliliby przeżyć, byliby niewolnikami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polaku nie śpij, bo Cię okradną!   
Lotna, 2019.10.11 o 14:35
„Puknij się w głowę zanim coś napiszesz.
‚Komunistyczne myślenie’ ta kwota unaocznia jakie bogactwo może stracić Polska jeśli zasoby zostaną przejęte, a nie sugeruje, że wszyscy Polacy na całym świecie powinni leżeć całe życie do góry brzuchami i obcinać kupony.
Sugestia co do dyspozycji zyskami jest zawarta w tekście, racz doczytać.
Oczywiście Ty byś wolał, żeby Pisiorstwo i rozdawało 500+, emerytura+, kot+, a rozdało nieprzebrane bogactwa Polski korporacjom żydowskim, co by Polakom się za dobrze nie powodziło. Ważne że naród wybrany będzie bogaty, goje mogą się obejść ze smakiem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polaku nie śpij, bo Cię okradną! 
miarka, 2019.10.11 o 15:35
To Ty się puknij.
Jakimi zyskami, kobieto? To nie jest jakiś przypływ dóbr.
To są dobra Narodu Polskiego - nie tylko tych co się pierwsi dorwą do konfitur.
To ma skutkować dobrymi efektami dla WSZYSTKICH - teraźniejszego i przyszłych pokoleń Narodu Polskiego.

To są dobra wspólne - one w ogóle nie są do konsumpcji - ich cel to wykorzystywać je wyłącznie do budowy potencjału dla organizowania sobie przez Naród Polski i inne narody o polskim obywatelstwie które zdecydowały się uczciwie i lojalnie wiązać z Narodem Polskim swoją przyszłość.


"Oczywiście Ty byś wolał, żeby Pisiorstwo i rozdawało 500+, ...itd"

Masz urojenia. Piszę w zupełnie przeciwnych intencjach.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polaku nie śpij, bo Cię okradną!   
Lotna, 2019.10.11 o 17:05
Ja nie mam się co pukać, bo to nie ja mam urojenia, a ty.

„To są dobra wspólne -

A o czym ja tu piszę jak nie o tym???

„one w ogóle nie są do konsumpcji - ich cel to wykorzystywać je wyłącznie do budowy potencjału dla organizowania sobie przez Naród Polski i inne narody o polskim obywatelstwie które zdecydowały się uczciwie i lojalnie wiązać z Narodem Polskim swoją przyszłość.”

Sam potencjał nie wystarczy, trzeba w te dobra zainwestować, a artykuł został napisany po to, aby przestrzec przed ich kradzieżą.

Jeśli nie umiesz czytać ze zrozumieniem, to się nie wypowiadaj. Milczenie jest złotem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polaku nie śpij, bo Cię okradną! 
miarka, 2019.10.11 o 18:56
"„one w ogóle nie są do konsumpcji - ich cel to wykorzystywać je wyłącznie do budowy potencjału dla organizowania sobie przez Naród Polski i inne narody o polskim obywatelstwie które zdecydowały się uczciwie i lojalnie wiązać z Narodem Polskim swoją przyszłość.”

Sam potencjał nie wystarczy,..."

Rzeczywiście - zdanie wyszło niezrozumiałe. Powinno być jeszcze kontynuowane. Często o tym piszę więc jakoś skróciłem, ale przyznaję że skrót był tu błędem. Lepiej było napisać:
""one w ogóle nie są do konsumpcji - ich cel to wykorzystywać je wyłącznie do budowy potencjału dla organizowania sobie przez Naród Polski (i inne narody o polskim obywatelstwie które zdecydowały się uczciwie i lojalnie wiązać z Narodem Polskim swoją przyszłość), możliwości zaspokajania wokół tych dóbr swoich potrzeb życiowych. Taka jest rola wszystkich dóbr wspólnych Narodu - tak materialnych, jak i duchowych”

To że "trzeba w te dobra zainwestować" to już oczywistość ale w żadnym przypadku nie może się to wiązać z ich wyprzedażą i w postaci nieprzetworzonej, i bez uzyskania innych korzyści na potencjale dóbr wspólnych Narodu.


"... a artykuł został napisany po to, aby przestrzec przed ich kradzieżą".

Oczywiście - mój komentarz też był w tej intencji, z tym że za kradzież rozumiem już ich przeznaczenie do konsumpcji (socjalizm), a samą wyprzedaż zasobów za granicę uważam już za zbrodnię (komunizm), za karygodną niemoralność władz - w takim przypadku już obowiązuje nas obywatelskie nieposłuszeństwo wobec nich, aż ustąpią i będą powołane władze moralne.

Dobra wspólne narodu są dobrami niezbywalnymi (nawet żeby 100% obywateli chciało je wyprzedać, zrobić tego nie mogą - bo mają być traktowane jako dziedzictwo dla przyszłych pokoleń Narodu, a władze państwowe mają swoją podstawową rolę strzec ich, aby w nie gorszym stanie jak je przejmowały przechodziły pod kontrolę następnych władz państwowych, a w szerszym spojrzeniu pod kontrolę i organizowanie się wokół nich następnych pokoleń narodu.
Władze państwowe są tylko opiekunami dóbr wspólnych Narodu. - One je mają tylko w swoim zarządzie bieżącym.

Dodam że wszystkie wyprzedaże dóbr wspólnych Narodu dokonywane dotąd są zupełnie nielegalne. Wokół żadnej wyprzedaży nie było nawet dyskusji. To zbrodnia na narodzie - zawsze ludobójstwo, a takie zbrodnie są nieprzedawnialne.

PiS to dno. Zamiast objąwszy władzę odzyskać to co wyprzedano po Okrągłym Stole, jeszcze sam dołącza do zbrodniarzy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło